EĞİTİMLER

MÜZİK

Sanat merkezimizde Ses eğitimi, piyano, keman, gitar, bateri, saksafon klarnet, bağlama, ud, kanun, konservatuara ve güzel sanatlar liselerine hazırlık eğitimleri verilmektedir. Tüm yetenek kurslarımız Milli Eğitim Bakanlığı sertifika ve diploma programına tabiidir!

Ses ve Şan Eğitimi

Şan eğitimi doğru, detone olmadan şarkı söyleyebilmeyi, şarkı söylerken nefesimizi ve diyaframımızı doğru kullanabilmeyi ve günlük yaşantımız da dahil ses organlarımızın doğru kullanımını sağlayarak yanlış ve bilinçsiz kullanımla ortaya çıkabilecek olumsuzluğu gidermeyi hedefler. Eğitimler; Yaş, Yetenek, Hazır bulunuşluk ve ilgi belirleme çalışmalarının ardından, kurs günü ve saati belirlenerek, birebir (özel ders) yada 4 kişilik gruplar halinde yapılır, Solfej ve nota eğitimi ile desteklenir

Piyano

4 yaşından itibaren her yaş grubu için klasik ve temel müzik eğitimi adına en önemli enstrüman eğitimidir, öğrencimizin yaşına ve öğrenme modeline göre planlanan piyano çalışmalarında hedefimiz ince motor kas gelişimi, ritmik ve melodik duyum, ezgisel hafızayı güçlendirici temel nota ve solfej eğitimi ile birlikte öğrencimizin kendi kanatlarıyla uçmasını sağlamaktır. Çalışmalarımız öğrencinin yaratıcılığını ve üretkenliğini ortaya çıkaracak mental özgürleşme ve özgüven sağlayıcı aktiviteler ile dünya çapında klasikleşmiş eserlerin yanında güncel eserleri de içeren geniş ve eğlenceli bir repertuar ve müfredat ile desteklenir. Çalışmalar birebir (öğrencinin yaş ve ilgisine göre) yarım saat, 40 dakika ya da 1 saat olarak planlanabilir, yaş ve yetenek seviyesi uygun ise 4 kişi ile sınırlı grup çalışmaları da tercih edilebilir.

Gitar

8 yaşından itibaren kabul ettiğimiz öğrencilerimize solfej ve nota eğitimi ile desteklenmiş Klasik ve Flamenko gitar eğitimi verilir, öğrenci aldığı sağlam temelli klasik eğitimden sonra, isterse elektrik gitar ya da bas gitar branşlarına geçebilir. Çalışmalarımız dünya çapında klasikleşmiş eserlerin yanında güncel eserleri de içeren geniş ve eğlenceli bir repertuar ve müfredat ile desteklenir. Çalışmalar birebir (öğrencinin yaş ve ilgisine göre) 40 dakika ya da 1 saat olarak planlanabilir, yaş ve yetenek seviyesi uygun ise 6 kişi ile sınırlı grup çalışmaları da tercih edilebilir.

Keman

8 yaşından itibaren kabul ettiğimiz öğrencilerimize, dünya çapında kabul görmüş keman öğretim metodları ve sağlam temelli nota ve solfej çalışması ile birlikte batı klasik keman eğitimi verilir, Temel eğitimi başarıyla tamamladıktan sonra istenirse klasik Türk musikisi keman eğitimine geçiş yapabilir, Çalışmalarımız dünya çapında klasikleşmiş eserlerin yanında güncel eserleri de içeren geniş ve eğlenceli bir repertuar ve müfredat ile desteklenir. Çalışmalar birebir (öğrencinin yaş ve ilgisine göre) 40 dakika ya da 1 saat olarak planlanabilir, yaş ve yetenek seviyesi uygun olduğunda 4 kişi ile sınırlı grup çalışmaları da tercih edilebilir.

Bateri

Bateri (Davul) eğitimlerine 4 yaşından itibaren öğrenci kabul ediyoruz. Öğrencinin yaşına göre enstrüman tanıma ve basit ritmik kalıplar ile başladığımız çalışmaları bateri notasyonu ve güncel şarkı eşlikleri ile olabildiğince eğlenceli bir şekilde yürütüyoruz, kişisel gelişim, donanım ve beynin etkin kullanımı adına her yaş için çok önemli, faydalı ve keyifli bir eğitim olan bateri çalışmaları; öğrencinin yaş ve ilgisine göre birebir (özel ders) yarım saat, 40 dakika ya da 1 saat olarak planlanabilir, yaş ve yetenek seviyesi uygun ise 4-6 kişi ile sınırlı grup çalışmaları da tercih edilebilir.

Saksafon, Klarnet veYan Flüt

Nefesli enstrüman eğitimlerimiz için 13 yaşından itibaren öğrenci kabul ediyoruz. Öğrenci tüm dünyada kabul görmüş eğitim metodları eşliğinde Klasik Batı müziği Temel nota ve solfej eğitimi ile desteklenir. Çalışmalar 40 dakika ya da 1 saat üzerinden özel ders olarak planlanır.

Bağlama

Bağlama eğitimine 8 yaşından itibaren öğrenci kabul ediyoruz, Türk Halk Müziği solfej ve nazariyatı ile desteklediğimiz eğitimlerde, temel bağlama eğitiminin yanında yöresel ritmik tezene ve çalış tavırları da öğretilir, geniş ve zengin bir repertuar ile öğrenci; teori ve pratik çalışmaları eş zamanlı yaparak, hem nota bilgisini hem de çalış becerisini aynı anda geliştirir. Temel hedef öğrencinin çalabildiği türküleri aynı anda söyleyebilmesidir. Çalışmalar 40 dakika ya da bir saatlik özel ders olarak planlanabileceği gibi, yaş ve seviyesi uygun ise 6 kişi ile sınırlı gruplara da katılabilir.

Ud ve Kanun

Ud ve Kanun eğitimlerine 13 yaşından itibaren öğrenci kabul ediyoruz, Türk Sanat Müziği solfej ve nazariyatı ile desteklediğimiz eğitimlerde geniş ve zengin repertuar eşliğinde öğrenci; teori ve pratik çalışmaları eş zamanlı yaparak hem makam ve nota bilgisini, hem de çalış becerisini aynı anda geliştirir. Çalışmalar 40 dakika ya da bir saatlik özel ders olarak planlanabileceği gibi, yaş ve seviyesi uygun ise 6 kişi ile sınırlı gruplara da katılabilir.

Güzel Sanatlar Liselerine ve Konservatuara Hazırlık

Güzel Sanatlar Liseleri ve Konservatuarlar için Yetenek belirleme sınavları ile öğrenci alınmaktadır, bu sınavlarda aday öğrencilerin ritmik duyumu, tek ve çok sesi ayırabilmesi, ezgisel hafızası, temel nota bilgisi ve enstrüman icra becerisi gibi bazı kriterlere bakılarak öğrenci seçilmektedir, Sanat Merkezimiz de bu sınav kriterlerine uygun olarak aday öğrencileri, piyano ve temel nota çalışmaları ile birlikte duyum yeteneklerini geliştirici bir eğitim vermektedir, aday öğrenciyi hem psikolojik olarak, hem de yetenek olarak geliştirerek bu sınavlara hazırlamaktadır.

EMRAH ÇAVAZ SANAT MERKEZİ